• English

ליצור את חייך כמו שאת.ה רוצה לחוות אותם

?מה אנו באמת רוצים בחיים

אני יודע שזה ממש מפתה להאמין, שמה שאנחנו הכי רוצים זה כסף, או זוגיות, או הצלחה, או עוד חופשות בחו"ל ועוד זמן לעצמנו בלי שום

קרא עוד »

לאהוב כל חלק בך:

חד מהדברים שאני הכי עובד עם הא.נשים המדהימים שבאים אליי לעבודה בקליניקה עליו, זה לאהוב כל חלק בהם. כי הרבה פעמים זה כל כך כל

קרא עוד »