Day: ינואר 12, 2021

לקבל את עצמי כמו שאני

לקבל את עצמי כמו שאני: "אחד השקרים הכי גדולים שאנחנו שומעים זה שאף אחד הוא לא מושלם, האמת היא שכל דבר שקיים מושלם, כולל בני

Read More »